Általános feltételek

A Ford minden erofeszítést megtett a jelen webhelyen szereplo információk pontosságának biztosítása érdekében.

A Ford folyamatosan keresi a módokat jármuvei specifikációjának, kivitelének és gyártásának fejlesztésére, és a változtatások bevezetésére is folyamatosan kerül sor. Miközben minden erofeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a termékek és specifikációk naprakészek legyenek, a jelen webhely nem tekintheto a Ford termékek és szolgáltatások tévedhetetlen útmutatójának, s nem jelent ajánlatot semmilyen konkrét jármu értékesítésére sem. A disztribútorok és márkakereskedok nem ügynökei a Fordnak, és semmilyen felhatalmazással nem rendelkeznek ahhoz, hogy a Ford nevében bármely kifejezett vagy vélelmezett kötelezettségvállalással vagy jognyilatkozattal kötelezettséget vállaljanak. A jelen webhelyen a sebességre vagy a teljesítményre történo egyetlen utalás sem tekintheto a veszélyes módon vagy a nemzeti korlátokat túllépo sebességgel történo vezetésre való bátorításnak.

Minden üzemanyag-fogyasztási adat a 93/116/EK irányelvvel összhangban van megadva. Ezek kiszámítása ugyanazon vizsgálati ciklus alapján történt, mint ami a hivatalos káros anyag kibocsátási besoroláshoz használatos. Ezek a korábban használt, állandó sebességu/városi adatokkal nem összevethetok, és sokkal jobban jellemzik a tényleges, közúti üzemanyag-fogyasztást. Normál használat során a jármu tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési technikától, az út- és közlekedési viszonyoktól, a környezeti tényezoktol és a jármu állapotától függoen eltérhet a vizsgálati eljárás során elért eredményektol. Amennyiben kétsége támad, kérjük, forduljon márkakereskedojéhez.

Szerzoi jogok

A webhellyel és annak tartalmával kapcsolatos minden jog, beleértve a szerzoi jogokat és az adatbázishoz fuzodo jogokat is, a Ford tulajdonát képezi vagy a Ford engedélyt kapott rájuk, illetve azokat a Ford az érvényes jogszabályok vagy a szerzoi jogok tulajdonosa által engedélyezett módon használja fel. A Ford vagy a szerzoi jogok tulajdonosának elozetes, írásos engedélye nélkül tilos bármilyen szöveg, képanyag, ábra, logó, gomb, ikon, kép, valamint azok részletének vagy elrendezésének, illetve a mögöttes forráskódnak és szoftvernek a másolása, sokszorosítása, újramegjelentetése, letöltése, elküldése, sugárzása vagy továbbítása.

Tilos a jelen webhelyen szereplo bármely anyag vagy információ átdolgozása, megváltoztatása vagy létrehozása, illetve ezeknek a személyes, nem kereskedelmi jellegu felhasználástól eltéro bármely egyéb célú felhasználása. Ön elfogadja, hogy a jelen webhelyet csak jogszeru célokra használja.

A Ford fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhelyre beküldött bármely anyagot, beleértve a szöveget és képeket, saját céljaira akár a webhelyen, akár bármely más formában, ideértve a reklámcélokat is, felhasználja. A Ford fenntartja a jogot arra, hogy figyelemmel kísérje a webhelyre beküldött adatokat, valamint arra, hogy bármely beküldött adatot átszerkesszen vagy visszautasítson.

Felelosségkorlátozás

Arra törekszünk, hogy biztosítsuk a webhelyünkön szereplo információk pontosságát, hiánytalanságát és naprakészségét. Ugyanakkor, a webhely használatával Ön elfogadja a feltételeket, amelyek azon a napon lépnek érvénybe, amikor Ön elso ízben használja a webhelyet.

Az Ön törvény által meghatározott jogainak sérelme nélkül, a webhelyet és minden információt, szöveget, nevet, ábrázolást, képet, logót, linket, ikont és minden egyéb anyagot (korlátozás nélkül) “AHOGY VAN” módon és “HA ELÉRHETO” alapon nyújtjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jognyilatkozat, garancia vagy hozzájárulás nélkül. Különösképpen nem szavatoljuk és nem állítjuk a jelen webhelyen szereplo információk pontosságát vagy hiánytalanságát, és nem garantáljuk, hogy a webhely használata megszakításmentes vagy hibamentes lesz, illetve hogy a webhely és annak szerverei számítógépes vírusoktól vagy programhibáktól mentesek.

A Ford semmilyen esetben nem vállal felelosséget semmilyen személy felé semmilyen kárért vagy veszteségért, amely a webhelyünkön szereplo bármely információ vagy a webhelyünkön bemutatott termékek használatából eredhet, korlátozás nélkül ideértve a közvetett vagy származékos károkat, illetve bármely olyan kárt, amely a használatból vagy a használat, adatok vagy nyereség elmaradásából fakad, legyenek azok a webhely használatából eredo vagy azzal kapcsolatban felmerülo, szerzodéses cselekmény, hanyagság vagy egyéb jogellenes magatartás által okozottak.

A jelen feltételekben szereplo bármely egyéb értelmu állítás ellenére nem vállalunk felelosséget a jelen webhely muködoképességével vagy elérhetoségével kapcsolatos igényekért.

Márkavédjegyek

A Ford azonosítására szolgáló minden név, kép és logó a Ford saját védjegye. A harmadik felek jelen webhelyen eloforduló bármely márka-, termék-, szolgáltatási vagy vállalati nevei az adott tulajdonosok márkavédjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy márkanevei. A Ford a tulajdonosaikon kívül semmilyen más személynek nem ad engedélyt ezek használatára. Bármely ilyen használat a tulajdonosok jogainak megsértését jelentheti.

Külso linkek

A Ford nem képvisel, szavatol, járul hozzá vagy felelos bármely külso webhelyért, amelyhez ez a webhely kapcsolódik vagy amely ehhez a webhelyhez kapcsolódik. Bármely külso webhely, amelyet Ön a jelen webhelyen található linkre kattintva meglátogat, a Ford ellenorzésén kívül esik, ezért annak meglátogatása teljes mértékben az Ön saját felelosségére történik.

Szoftverekkel kapcsolatos felelosségkorlátozás

A jelen webhelyrol letöltheto szoftvereket a gyártás minden fázisában gondosan ellenoriztük és megvizsgáltuk, azonban – mint minden új szoftver esetében – ennek ellenére azt javasoljuk, hogy azok futtatása elott végezzen vírusellenorzést. Szintén javasoljuk, hogy a szoftverek használata elott készítsen aktuális biztonsági mentést a merevlemezérol. A Ford nem vállal semmilyen felelosséget az Ön adataiban vagy számítógépes rendszerében a szoftverek használata közben esetlegesen felmerülo semmilyen megszakításért, kárért és/vagy adatvesztésért. Mielott egy hálózathoz csatlakoztatott számítógépre bármilyen szoftvert telepítene, forduljon a hálózat rendszergazdájához.

Jogszolgáltatás

A jelen feltételeket Magyarország jogszabályai szabályozzák és azok alapján értelmezendok. A felmerülo vitás ügyek kizárólag Magyarország bíróságainak illetékessége alá tartoznak.

A Ford fenntartja a jogot arra, hogy a változások online kihirdetésével a feltételek bármelyikét bármikor megváltoztassa.

Amennyiben Ön nem fogadja el maradéktalanul ezeket a feltételeket, a webhely használatát azonnal be kell szüntetnie.

Adatvédelmi szabályzat
A Ford Közép- és Kelet-Európai Kft. ("Ford") mint adatkezelo, tiszteletben tartják az ügyfelek és a weboldalt meglátogató személyek személyhez fuzodo jogait, és elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme iránt.

A www.ford-tartozekok.hu weboldal a Ford weboldala, amelynek felhasználásával a Ford személyes adatokat gyujthet és kezelhet. A weboldal egyes részei más társaság, így a FCE Credit Zrt. szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatást tartalmaznak; ilyen oldalak esetében is a Ford az adatkezelo. A Ford legfeljebb - az Ön tájékoztatásával - közösen nyújtott szolgáltatás esetén, vagy az Ön önkéntes hozzájárulásával osztja meg személyes adatait az FCE Credit Zrt.-vel.

A jelen adatvédelmi szabályzat a Ford különbözo célú adatkezeléseivel kapcsolatban általános, míg a jelen weboldal tekintetében folytatott adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz. Az adatvédelmi szabályzat célja az, hogy az Ön számára a Ford weboldalán is elérhetoek legyenek a Ford adatkezeléseivel, az Ön jogaival és azok gyakorlásával, valamint a Ford elérhetoségeivel kapcsolatos legfontosabb információk.

A Ford a weboldalon vagy más módon meghirdetett egyes marketing akciókkal, játékokkal, vagy egyéb adatgyujtésekkel kapcsolatban az adatkezelés céljáról és a kezelt adatok körérol, vagy egyéb, releváns információkról külön is tájékoztatja a felhasználókat és szükség esetén kéri az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulásukat, illetve a játékszabályok elfogadását. Ha Ön a facebook-on keresztül követi a Ford-ot, tájékoztatjuk, hogy a facebook adatkezelésére a facebook saját szabályzata vonatkozik, és nem a jelen Adatvédelmi szabályzat. Ha a Ford nem önállóan, akkor a Wunderman Kft., mint adatfeldolgozó igénybevételével bonyolítja le az egyes marketing akciókat.

Hírlevél szolgáltatásunk igénybevétele érdekében regisztráció szükséges, amelynek során Ön - többek között - a jelen adatvédelmi szabályzatban megadott megfelelo tájékoztatás birtokában önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Ford az Ön részére e-mailben és/vagy levélben hírlevelet küldjön, vagy - hozzájárulása alapján - marketing akciókkal kapcsolatban megkeresse. Hírlevél szolgáltatásunkról bármikor, korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen jogosult akár e-mail, akár levél útján leiratkozni, illetve adatai törlését kérni.

Weboldalunkon sütiket használunk, amelyekkel kapcsolatban külön tájékoztató található a weboldalon. Kérjük, hogy a tájékoztatót a weboldal használata elott szíveskedjen elolvasni. A weboldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése, muködésének ellenorzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíthetjük a felhasználó adatit, úgy, mint a látogatás idopontját, a felhasználó IP címét, a megtekintett oldal címét, az elozoleg látogatott oldal címét és a felhasználó böngészojének típusát.

A Ford olyan ügyfelek adatait is kezelheti, akik új Ford típusú gépjármuvet vásároltak a Ford hivatalos márkakereskedoi hálózatában, beleértve a flottavevoket is, vagy igénybe vették a hivatalos szervizhálózatát, alkatrész-értékesítését. A Ford adatkezelésének célja elsosorban a jótállási és szavatossági igények teljesítésével, valamint a hivatalos márkaszerviz hálózat muködésével kapcsolatos. Az adatkezelés az ügyfelek önkéntes hozzájárulása esetén marketing vagy más célra is kiterjedhet, amellyel kapcsolatban az ügyfél az adatok felvétele során részletes tájékoztatást kap.

A különbözo célú adatkezelések során a Ford alkalmazhat akár az EU-ban, akár az EU területén kívül muködo adatfeldolgozót is, amely olyan országban muködik, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb. Ilyen esetben a Ford a vonatkozó jogszabályokkal összhangban gondoskodnak a megfelelo szintu adatvédelem biztosításáról. Adatfeldolgozók többek között a Ford Motor Company Limited (Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW, Anglia), a Ford Motor Company (1 American Road, Dearborn, Michigan 48126, USA) és a Ford Business Services Centre Pvt Ltd (Campus 1B, RMZ Millennia 143, Dr. MGR Road, North Veeranam Salai, Perungudi, Chennai, Tamil Nadu 600 096, India). A Ford jogosult további adatfeldolgozó igénybevételére is, illetve további adatfeldolgozókat is igénybe vesz, amelyekrol megkeresés esetén tájékoztatást nyújt. Az adatfeldolgozók köre idorol idore változhat.

Személyes adatait legfeljebb korlátozott körben tehetjük hozzáférhetové a Ford csoport egyes vállalatai, vagy szolgáltatás nyújtása érdekében a hivatalos márkakereskedoi, márkaszerviz és alkatrész értékesítoi hálózaton tagjai, vagy a szolgáltatás nyújtó harmadik személyek részére. Erre szolgáltatás nyújtása érdekében (például a tesztvezetés megszervezése), jogszabály alapján vagy az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Ha Ön a weboldalon keresztül megadja személyes adatait, vagy szolgáltatást vesz igénybe, akkor azokat azzal összefüggésben, a szolgáltatás nyújtása, továbbá a szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeljük és legfeljebb addig, amíg az a szolgáltatás nyújtása szempontjából szükséges, vagy azzal kapcsolatban igény keletkezhet. A különbözo célú adatkezelések idotartama eltéro lehet; az adatkezelés idotartamát annak célja határozza meg.

Személyes adatai biztonsága érdekében ésszeru technikai és szervezési intézkedéseket teszünk.

A Ford jogosult a jelen adatvédelmi szabályzatot a felhasználók tájékoztatásával egyoldalúan módosítani. A Ford a felhasználókat és ügyfeleit a jelen adatvédelmi szabályzat útján, annak módosításával is tájékoztathatja a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett feltételek esetleges változásáról.

Ön a Ford adatkezelésével kapcsolatban jogosult tájékoztatást, továbbá az adatok kijavítását, törlését és visszatartását kérni, illetve - az adott adatkezelés vonatkozásában - hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni. A Forddal levélben a következo címen veheti fel a kapcsolatot: 2000 Szentendre, Galamb József u. 3.; vagy e-mail útján az alábbi címen: adatmod@ford.com vagy inform@ford.com.

A Ford marketing célú adatkezelése (hírlevél küldése, nyereményjátékok lebonyolítása, vásárlói érdeklodési kör behatárolása stb.) nyilvántartási száma: 40355.